Ön Kayıt Yapın Ön Kayıt Yapın

Drama

Okul öncesi dönemi çocukları ile drama çalışmaları yapılırken dramanın amaçları arasında aşağıdakiler sıralanabilir.

Kendilik kavramının gelişimi: Eğitici drama yaşantıları sırasında, çocukta, kendilik kavramının gelişiminin başlangıcı sayılabilecek kendilik algısının kazanılması sürecine adım atılır. Kendilik algısının gelişimi için gerekli olan, diğer insanlarla ilişki kurma ve kendisi ile başkalarını karşılaştırma yoluyla kendini yapabildikleri ve yapamadıkları ile tanımlama, grupla yapılan drama etkinlikleriyle olur.

Kavram öğrenme: Temel kavramlar başta olmak üzere birçok kavram, eğitici drama sayesinde somutluk kazanır ve düşünme süreçlerinin en temel malzemesi sayılan kavramlar yaşantılara dayalı olarak öğretilir.

İletişim becerilerinin kazanılması: Çocuğun bir grup içerisine ilk kez katıldığı okul öncesi öğrenme grubunda en çok gereksinim duyduğu beceri, diğerleriyle anlaşabilmesi açısından iletişim becerileridir. Kendini sözlü ve sözsüz davranışlarla ifade edebilmesi ve diğerlerini anlayabilmesi, sözlü ve sözsüz iletişime dayanan drama etkinlikleri sırasında yaptığı alıştırmalarla birlikte gelişme olanağı bulur.

Duyusal deneyimler: Görmeye, dokunmaya, hareket etmeye dayalı eğitici drama etkinlikler, okul öncesi dönemi çocuğu için zengin duyusal deneyimler sağlamaları bakımından diğer eğitici etkinlikler arasında önemli bir yere sahiptir.

                                                                                                                                             

Yaratıcılığın desteklenmesi: Çocuğun, yaratıcı düşünme yeteneğini kullanarak kendi potansiyelini gerçekleştirmesi, sorun çözebilmesi ve bunların sonucunda kendine güven kazanması, sağlıklı bir birey olarak toplumda yer edinmesi ve sağlıklı bir psikolojiye sahip olması yönünden bir temel oluşturur Anaokulumuzda drama çalışmaları çocuklarımızın bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimleri dikkate alınarak planlanmıştır. Drama çalışmaları sınıf öğretmenlerinin programına paralel olarak sürdürülecektir. Anaokulumuzda İngilizce dersleri de drama etkinlikleri ile pekiştirilecektir.